Circus Le Fou / Strängnäs Kulturskola

Cirkusskolan i Strängnäs blir en del av Strängnäs Kulturskola med start HT 2023. 
Anmälan till cirkusskolan sker därför nu via Studyalong:
https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/kulturskolan